ИНФОРМАЦИЯ
Адрес на сървъра: http://router.tremol.bg:11444/

За промяна на адреса на сървъра, използвайте: fp.ServerAddress("Address", Port) За връзка по сериен (COM) порт, използвайте: fp.ServerSetDeviceSerialPortSettings("COM_Port", Baud_Rate) За връзка по TCP, използвайте: fp.ServerSetDeviceTcpSettings("Device_IP", 8000 , "Password")

*За устройства, работещи с електронни бонове, моля обърнете се към zfplab@tremol.bg
Устройства на сериен (COM) порт
Модел
Сериен Номер
COM порт
Скорост
Потребители
Последна активност
Мрежови (TCP) устройства (Порт - 8000)
Модел
Сериен Номер
IP адрес
Парола
Потребители
Последна активност